BIOLOGITOIMISTO MONIVESI OY

  
-Biologisia pintavesien luontoselvityksiä-                     

 
 


Monivesi oy on vuonna 2009 perustettu asiantuntijayritys. Asiantuntemus perustuu yli 20 vuotiseen tutkimus-, opetus- ja julkaisutoimintaan meribiologian alalta sekä toimintaan ympäristöhallinnon kehitysprojekteissa.